Kontakt

UDRUGA INVALIDA RADA NAŠICE

Predsjednik: Ljiljana Smiljanić
Tajnik: Vesna Grahovac

Telefon: +385 (0)31 614 397
Fax: +385 (0)31 614 397
Email: zouinasice17@gmail.com

Trg I. Kršnjavija 5 p.p. 93
31 500 Našice


 

Kontaktirajte nas putem kontakt forme