O udruzi

Udruga invalida rada Našice je udruga koja djeluje za opće, odnosno javno dobro, te promiče razvitak i unapređenje statusa invalida rada u svim segmentima života, te zaštitu njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, pogotovo dostojanstva, jednakosti i nediskriminacije.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su: praćenje i analiziranje primjene propisa na području prevencije invalidnosti i zaštite osoba s invaliditetom. 

Daje inicijative i prijedloge, aktivno sudjeluje u predlaganju zakona i drugih propisa na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti. 

Pruža pomoć pri ostvarivanju povlastica i drugih prava svojih članova. Surađuje s nadležnim tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, udrugama i drugim subjektima na području zaštite invalidnih osoba.

Obavlja i druge aktivnosti vezane za unapređenje položaja i statusa invalida rada u društvenoj zajednici.